Kurs internetowy on-line

Kurs zawodowy

Kurs przygotowuje do pracy  jako Agent celny zgodnie z regulacją  prawną zawartą w  art. 80 ust. 1 ustawy Prawo celne.

Dla kogo jest dedykowany kurs

Osób zainteresowanych zmianą dotychczasowego profilu zawodowego oraz osób chcących uzupełnić wiedzę w zakresie spraw celnych i uzyskać wpis na listę Agentów celnych.

Dla osób zajmujących się sprawami celnymi w podmiotach gospodarczych w tym agencjach celnych,  importerów, eksporterów, spedytorów, biurach rachunkowych, księgowości, itp.

Osób posiadających wpis  na listę Agentów celnych  uzupełniających wiedzę merytoryczną w zakresie spraw celnych.

Opis kursu internetowego

Masz przydzielony login oraz hasło wymagane do logowania. Logujesz się do wirtualnej klasy i stajesz się uczestnikiem wraz z innymi uczestnikami kursu. Po zalogowaniu otrzymujesz bierne prawo uczestnictwa. Oznacza to, że uczestniczysz w spotkaniu, ale nie możesz  reagować do momentu aktywnego uczestnictwa przez administratora lub prowadzącego. Zazwyczaj w naszych szkoleniach mamy 20 minut wykładu i 10 minut na zadawanie pytań. W czasie wykładu widzisz na ekranie przedstawiany materiał oraz słyszysz komentarz prowadzącego zajęcia. Kamera jest wyłączona i nie widzisz osoby. W czasie zadawania pytań możliwe jest włączenie ankiety elektronicznej celem sprawdzenia nabytej wiedzy. Wyniki mogą być dostępne po wypełnieniu ankiety. Czas na przerwy jest regulowany według potrzeb uczestniczących. Z naszych doświadczeń oraz odbytych szkoleń i opinii wydanych przez uczestników wynika, że ta forma jest najbardziej optymalna dla słuchaczy.

Tematyka zajęć

 1. Wstęp do prawa
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 3. Ordynacja Podatkowa
 4. Kodeks Celny, Prawo Celne
 5. Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym
 6. Ustawa o podatku VAT, ustawa akcyzowa oraz dokumenty
 7. Taryfikacja i towaroznawstwo, stawki celne, dokumenty pochodzenia, ćwiczenia, Incoterms 2010, 2020
 8. Akty wykonawcze do wymienionych ustaw w tym RWKC
 9. Pozostałe ustawy związane z obrotem towarowym z zagranicą
 10. Dokumentacja obrotu towarowego, dokumentacja handlowa, celna, spedycyjna
 11. Dokumenty celne SAD, SAD-BIS, DW1, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA, AWB, TDT i inne dokumenty w tym dokumenty tranzytowe
 12. Symulacje i ćwiczenia z dokumentami celnymi SAD, INTRASTAT, UDT, ADT, AKC4, UE-VAT, INF oraz inne
 13. Programy celne, pytania egzaminacyjne, egzamin sprawdzający ( nieobowiazkowy )

Czas trwania kursu

Kurs modułowy. Moduły dostosowane do potrzeb słuchaczy.
Kurs prowadzony przez okres 2 miesięcy.  (czas uczestnictwa)

plan zajęć

Termin rozpoczęcia kursu

Kurs rozpoczynamy od  17 września 2024 r.

Wymagania sprzętowe

przeglądarka internetowa, np.: Chrome, Firefox lub Edge. Dodatek do przeglądarek pobierany jest automatycznie, łącze internetowe z prędkością minimum 512Kb/s.  Zrób   TEST  POŁĄCZENIA

Opłaty

 Kurs wraz z materiałami i dostępem do platformy szkoleniowej - PROMOCYJNA cena 2299,00 zł  płatne przed rozpoczęciem zajęć na konto bankowe za strzeżenia prawne

Materiały

Materiały wydrukowane +  CD lub materiały do pobrania
Przez okres trwania kursu słuchacz ma dostęp do indywidualnego konta zawierającego materiały wideo z przeprowadzonych spotkań.

Zaświadczenie ukończenia kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu   zobacz zaświadczenie

Konto bankowe

Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych
Gdańsk

wpłata po otrzymaniu informacji o zajęciach oraz kodu