Taryfikacja towarów

Dla kogo jest dedykowane

Dla osób zajmujących się klasyfikacją towarów w księgowości, importerów, eksporterów, spedytorów w przypadku SENT, osób zamieniających dotychczasowe kody PKWiU na kody CN.

Cel szkolenia

Przybliżenie  wiedzy z zakresu taryfikacji towarów na potrzeby stosowania  przepisów prawa celnego oraz stosowania przepisów prawa podatkowego,akcyzowego oraz przepisów o statystyce wymaganych przepisami prawa. Zamiana kodów PKWiU na kody CN.

Zakres

 1. System HS jako podstawa stosowania CN (nomenklatury scalonej)
 2. CN - Nomenklatura scalona
 3. Tabele korelacji wg roczników w HS oraz wg CN

 

Tematyka

 1. Podstawy prawne
 2. Zakres stosowania
 3. Budowa nomenklatury scalonej CN
 4. Ogólne reguły interpretacji CN
 5. Uwagi dotyczące sekcji
 6. Uwagi dotyczące działów
 7. Uwagi dotyczące podpozycji
 8. Noty wyjaśniające
 9. Rozporządzenia klasyfikacyjne
 10. Dodatkowe zalecenia klasyfikacyjne dotyczące kompletów
 11. Przykłady klasyfikacji
 12. Ćwiczenia z klasyfikacji towarów
 13. Częste błędy klasyfikacyjne CN w fakturach VAT i INTRASTAT
 14. Niespójność kodów PKWiU z kodami CN
 15. Tabele korelacji oraz błędy
 16. Pytania i wyjaśnienia.

 

Czas trwania

Szkolenie obejmuje jedno spotkanie 6 godzinne od 9 - 15 z 2 przerwami  kawowymi  realizowany stacjonarnie w wybranym mieście.

Dla wersji internetowej szkolenie obejmuje jedno spotkanie  6 godzinne od 9 - 15 z regulowanymi przerwami na wniosek słuchaczy oraz dodatkowe spotkanie konsultacyjne 1 godzinne w późniejszym terminie.

Materiały oraz wymagania 

Uczestnik szkolenia otrzymuje niezbędne wydrukowane materiały do przeprowadzenia szklenia w zakresie ćwiczeń z klasyfikacji. Uczestnik obowiązkowo musi posiadać komputer przenośny lub tablet  w przypadku realizacji zajęć stacjonarnych.

Zaświadczenie ukończenia 

Uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu taryfikacji towarów wg reguł CN.

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie w wersji internetowej przeprowadzimy w dniu 8 marca 2024 r.

Szkolenie w wersji stacjonarnej oraz terminy są tutaj - PRZECHODZĘ 

Opłaty

Cena szkolenia stacjonarnego w wybranym mieście 880,00 zł +23% VAT wnoszona na konto bankowe przed rozpoczęciem szkolenia po otrzymaniu pełnej informacji na wskazany adres emailowy. Zastrzeżenia prawne

Cena szkolenia internetowego 690,00 zł +23% VAT wnoszona na konto bankowe przed rozpoczęciem szkolenia po otrzymaniu pełnej informacji na wskazany adres emailowy. Zastrzeżenia prawne    

Konto bankowe

*

Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych ul.

wpłata po otrzymaniu informacji o szkoleniu oraz kodu

Do pobrania

Nomenklatura scalona  2024 - PRZECHODZĘ

System Zharmonizowany 2022  - PRZECHODZĘ