Intrastat

Zgłoszenia INTRASTAT są nadzorowane oraz gromadzone przez Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego.