Programy komputerowe

Oprogramowanie do zgłoszeń celnych ( niektóre )

Przedstawiamy kilku producentów opogramowania zgłoszeń celnych.

http:// www.huzar.pl

http://www.fraktal.com.pl/ics_plus.html

https://wrotacelne.pl/wrota_celne_interfejs_wizualny.htm

http://www.blue-soft.pl/bluecel.html

http://www.sadec.pl/index.php?menu=sad

Niektóre programy księgowe posiadają moduły do obsługi celnej i statystycznej. Zatem firma powinna zanalizować własne możliwości i ustalić właściwą politykę umożliwiającą korzystanie z jednego spójnego systemu informatycznego.