O nas

Nasza placówka oświatowa została założona w 1995 roku pod nazwą Investpol North z ukierunkowaniem na szkolenie Agentów Celnych oraz doradztwa w zakresie Prawa Celnego. Następnie przekształciliśmy się w 2000 roku w Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych. Ta wąska specjalizacja oraz skupienie wielu specjalistów z zakresu prawa celnego pozwoliło nam na zajęcie czołowego miejsca w rankingu placówek szkoleniowych. Szkolimy osoby dorosłe przygotowujące się do pracy zawodowej oraz w celu nabycia uprawnień zawodowych. Szkolimy też osoby pracujące w agencjach celnych lub firmach związanych z importem lub eksportem towarów. Nasi wykładowcy oraz doradcy opracowali program kształcenia dorosłych z zachowaniem wszystkich elementów umożliwiających opanowanie wiedzy z zakresu prawa celnego szeroko rozumianego. Nasza kadra wykładowców posiada bogate przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do prowadzenia zajęć oraz opracowane skrypty z danego przedmiotu pomocne w wykładach. Nasza placówka posiada wielu współpracowników akademickich czuwających nad przebiegiem kształcenia dających gwarancje rzetelnego wypełnienia misji edukacyjnej.