Uprawnienia AC

Uprawnienia Agenta celnego

Zrób to z nami.

Jesteśmy placówką oświatową i wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu zgodne z MEN.

Wzór zaświadczenia ukończenia kursu Agent celny

Wzór zaświadczenia ukończenia kursu Agent celny