AEO i kompetencje zawodowe

AEO szkolenie oraz wdrożenie, kwestionariusz samooceny, kompetencje zawodowe

W celu uzyskania  świadectwa niezbędny jest wniosek oraz załącznik w postaci kwestionariusza samooceny oraz inne niezbędne dokumenty wymagane przez organ celny w czasie audytu przed wydanie świadectw wg typu:

  • Świadectwo AEO – uproszczenia celne
  • Świadectwo AEO – bezpieczeństwo i ochrona
  • Świadectwo AEO – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona

Kompetencje lub kwalifikacje zawodowe celem uzyskania świadectwa

W tym celu prowadzimy odrębne szkolenia związane z zakresem AEO oraz kwalifikacji zawodowych.