Kurs 90 godzin + 10 godzin

Kurs zawodowy

Kurs przygotowuje do pracy  jako Agent celny zgodnie z regulacją  prawną zawartą w  art. 80 ust. 1 ustawy Prawo celne.

Dla kogo jest dedykowany kurs

Osób zainteresowanych zmianą dotychczasowego profilu zawodowego oraz osób chcących uzupełnić wiedzę w zakresie spraw celnych i uzyskać wpis na listę Agentów celnych.

Dla osób zajmujących się sprawami celnymi w podmiotach gospodarczych w tym agencjach celnych,  importerów, eksporterów, spedytorów, biurach rachunkowych, księgowości, itp.

Osób posiadających wpis  na listę Agentów celnych  uzupełniających wiedzę merytoryczną w zakresie spraw celnych.

Opis kursu stacjonarnego

Zajęcia są realizowane stacjonarnie w sali lekcyjnej wyposażonej w odpowiedni sprzęt oraz środki multimedialne. Według planu zajęć kurs prowadzony jest w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 15 przez okres 2 miesięcy z wyłączenie świąt lub uzgodnień ze słuchaczami.

Tematyka zajęć

Wstęp do prawa - 2h
Kodeks Postępowania Administracyjnego - 2h
Ordynacja Podatkowa - 3h
Unijny Kodeks Celny, + Rozporządzenie delegowane, + Przepisy przejściowe, ( Prawo Celne ) - 18h
Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym - 3h
Ustawa o podatku VAT, ustawa akcyzowa oraz dokumenty - 10h
Taryfikacja i towaroznawstwo, stawki celne, dokumenty pochodzenia, ćwiczenia - 12h
Akty wykonawcze do wymienionych ustaw w tym przepisy wykonawcze - 12h
Pozostałe ustawy związane z obrotem towarowym z zagranicą - 3h
Dokumentacja obrotu towarowego, dokumentacja handlowa, celna, spedycyjna - 4h
Dokumenty celne SAD, SAD-BIS, DW1, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA, AWB, TDT i inne dokumenty w tym dokumenty tranzytowe - 12h
Symulacje i ćwiczenia z dokumentami celnymi SAD, INTRASTAT, UDT, ADT, AKC4, UE-VAT, INF oraz inne - 15h
Programy komputerowa oraz programy celne, pytania, egzamin sprawdzający ( nieobowiazkowy ) - 3h

Czas trwania kursu
Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych + dodatkowo 10 godzin lekcyjnych ( razem kurs liczy 100 godzin, zalecane przez ministerstwo finansów )
Zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 9-15 przez okres 2 miesięcy.

Materiały
Materiały wydrukowane ( około 150 stron ) oraz materiały do pobrania elektroniczne udostępnione słuchaczom.

Opłaty

Kurs wraz z materiałami - Podane ceny nie są ofertą handlową - patrz zastrzeżenia prawne
Gdańsk - 2880,00 zł + 50,00 zł CENA ORIENTACYJNA!!!

Warszawa - 2980,00 zł + 50,00 zł CENA ORIENTACYJNA!!!

Katowice, Poznań, Kraków - 2980,00 zł + 50,00 zł CENA ORIENTACYJNA!!!

płatne przed rozpoczęciem zajęć na konto bankowe.

Zaświadczenie ukończenia kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu   zobacz zaświadczenie

Konto bankowe

Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych

 

wpłata po otrzymaniu informacji o szkoleniu oraz kodu