Kurs 130 godzin

Dedykowany dla firm i przedsiębiorstw wprowadzających szczególne rozwiązania

Kurs zawodowy - przygotowanie do pracy w zawodzie

Tematyka zajęć:
1.Wstęp do prawa - 2h
2.Kodeks Postępowania Administracyjnego - 2h
3.Ordynacja Podatkowa ( rozszerzona tematyka ) - 6h
4.Kodeks Celny, Prawo Celne ( rozszerzona tematyka ) - 22h
5.Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym - 3h
6.Ustawa o podatku VAT i akcyzie oraz dokumenty ( rozszerzona tematyka ) - 12h
7.Taryfikacja i towaroznawstwo,stawki celne, dokumenty pochodzenia ćwiczenia ( rozszerzona tematyka ) - 16h
8.Akty wykonawcze do wymienionych ustaw w tym RWKC ( rozszerzona tematyka ) - 16h
9.Pozostałe ustawy związane z obrotem towarowym z zagranicą, ustawa o inspekcji celnej - 12h
10. Dokumentacja obrotu towarowego, dokumentacja handlowa, celna, spedycyjna - 6h
11.Dokumenty celne SAD, SAD-BIS, DWC, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA, AWB, TDT i inne dokumenty w tym dokumenty tranzytowe- 12h
12.Symulacje i ćwiczenia z dokumentami celnymi SAD, iNTRASTAT, UDT, ADT, AKC4, UE-VAT, INF oraz inne - 18h
13.Pracownia komputerowa oraz programy celne, pytania egzaminacyjne, egzamin sprawdzający ( nieobowiazkowy )- 8h

Czas trwania kursu

Kurs obejmuje 130 godzin lekcyjnych + dodatkowo 5 godzin lekcyjnych ( w miarę potrzeb szkoleniowy wg oceny wykładowców )
Zajęcia w soboty i niedziele w godzinach 9-15 przez okres 3 miesięcy.

Opłaty

Kurs wraz materiałami 3480,00 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć na konto bankowe - Podane ceny nie są ofertą handlową  - patrz zastrzeżenia prawne 

 

Konto bankowe

Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych ul. Aksamitna 8, Gdańsk 80-858

 wpłata po otrzymaniu informacji o zajęciach oraz kodu

Terminy kursu są takie same jak dla kursu 90 godzinnego.  

Kurs 90h i 135h w wymiarze 90h jest tym samym kursem. Pozostała część przypada na specjalizację dla kursu 130h. Minimalna ilość osób niezbędna w celu uruchomienia kursu wynosi 12 osób.