Nasi konsultanci

Udzielają odpowiedzi lub pomocy w wielu sprawach celnych

Sprawy celne

Magdalena Wałdowska - przejdź do naszej strony - http://kancelariawj.pl/

Tomasz Widłak

Sprawy podatkowe i akcyzowe

Andrzej Moliński - przejdź do naszej strony

Sprawy taryfikacji i towaroznawstwa

Jacek Kawa - przedź do naszej strony

Sprawy ubezpieczeń

Wojciech Fallach - przejdź do naszej strony