INCOTERMS

Warunki dostawy INCOTERMS w przepisach celnych

Szkolenie z zakresu INCOTERMS w zgłoszeniach celnych oraz deklaracjach INTRASTAT w 2021 roku.

Cel szkolenia -  Zwiększenie wiedzy w zakresie wartości celnej towaru oraz wartości towaru w deklaracjach INTRASTAT.

Odbiorcy szkolenia - Agenci celni, osoby zajmujące się zgłoszeniami celnymi SAD, deklaracjami INTRASTAT, księgowi, doradcy podatkowi, spedytorzy, osoby zainteresowane tematyką.

Tematyka szkolenia - Warunki dostawy w oparciu o reguły INCOTERMS czyli koszty transportu, ubezpieczenia oraz innych opłat związanych z dostawą, obowiązki sprzedającego oraz obowiązki kupującego.

Wartość celna towaru w zgłoszeniach celnych SAD przywozowych oraz wartość statystyczna towaru w wywozie w zgłoszeniach celnych SAD, a warunki INCOTERMS.

Wartość towaru w deklaracjach INTRASTAT po przekroczeniu progów szczegółowych związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą lub nabyciem a Polskim obszarem statystycznym.

W  obecnych przepisach celny obowiązują warunki dostaw przyjęte w celu określenia, która ze stron ponosi koszty związane z przywozem  lub wywozem i dodawanymi elementami, a następnie wliczane lub dające uprawnienia do niewliczania kosztów do podstawy wymiaru cła.

Kolejnym przypadkiem jest obowiązywanie warunków dostaw w handlu pomiędzy krajami członkowskimi UE i ujmowanymi w deklaracji INTRASTAT. Tam również istnieje konieczność określania tych parametrów pod warunkiem przekroczenia określonych progów wartościowych wyznaczonych przez dane państwo członkowskie.

Cena szkolenia - Szkolenie jednodniowe dla 1 osoby wraz z materiałami oraz warsztatami.

Cena 360 + 23%VAT zastrzeżenia prawne 

Terminy szkolenia - Patrz tabela poniżej

Zgłoszeni odbywa się tylko przez naszą jedną stronę. Po kliknięciu na zgłoszenie zostanie przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

MiastoGrupaWolne miejscaTermin zgłoszenia doTermin rozpoczęcia UwagiZgłoszenie
ON-LINETak12-202015-02-2021
16-02-2021
Zgłoszenie
Gdańsksą wolne miejsca09-202009-2020ul. Podwale Staromiejskie 51/52Zgłoszenie
Katowicesą wolne miejsca09-202009-2020ul. Stawowa 6Zgłoszenie
Krakówsą wolne miejsca09-202009-2020ul. Wróblewskiego 8Zgłoszenie
Poznańsą wolne miejsca09-202009-2020ul. Fredry 13Zgłoszenie
Warszawasą wolne miejsca09-202009-2020ul. Smolna 30Zgłoszenie
Wrocławsą wolne miejsca09-202009-2020ul. StrzegomskaZgłoszenie
Szczecinsą wolne miejsca09-202009-2020ul. Pomorskich Zgłoszenie