Dokumenty spedycyjne

Przedstawione dokumenty poniżej są najczęściej stosowanymi dokumentami spedycyjnymi. To tylko przykłady z większej grupy dokumentów wykorzystywanych w przewozie towarów różnymi gałęziami transportu.  Należy też wspomnieć o formach elektronicznych dokumentach spedycyjnych występujących obowiązkowo w niektórych gałęziach transportu.

Spedycja samochodowa

CMR - CMR Konwencja dla międzynarodowych przewozów drogowych.

TIR - Karnet TIR upraszczający sprawy celne w drogowym tranzycie towarów.

 

Umowa przewozu

 

Spedycja morska

Bill of lading - Konosament (United Nations Conference of the Carriade of Goods by Sea)

Sea Waybill - Morski list przewozowy

River Waybill - Rzeczny list przewozowy

Manifest Reński -

Dokumenty dodatkowe

 

Spedycja lotnicza

Air Waybill (IATA)

MAWB

HAWB

IATA -  Dokumenty papierowe i eAWB

FIATA - Dokumenty papierowa i eAWB

Inne dokumenty transportu lotniczego

 

Spedycja kolejowa

CIM - dokument papierowy oraz e-CIM

SMGS - list przewozowy oraz e-SMGS

Inne dokumenty transportu kolejowego