Dokumenty spedycyjne

Spedycja samochodowa

CMR

TIR

Spedycja morska

Bill of lading - Konosament

Dokumenty dodatkowe

 

Spedycja lotnicza

Air Waybill

MAWB

HAWB

IATA -  Dokumenty papierowe i eAWB

FIATA - Dokumenty papierowa i eAWB

Inne dokumenty transportu lotniczego

 

 

 

 

Spedycja kolejowa

CIM - dokument papierowy oraz e-CIM

SMGS - list przewozowy oraz e-SMGS

Inne dokumenty transportu kolejowego